Diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych-białaczki, chłoniaki, szpiczak, zaburzenia krzepnięcia, niedokrwistość.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2000 roku. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskała w 2007 roku, w 2011 roku – tytuł specjalisty w dziedzinie hematologii, a w 2018 roku tytuł specjalisty w dziedzinie transplantologii klinicznej, co daje jej możliwość kompleksowej diagnostyki i leczenia schorzeń hematologicznych oraz opieki nad pacjentami po transplantacji szpiku. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Od samego początku swojej pracy zawodowej związana z Kliniką Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, pełniąc obecnie obowiązki ordynatora oddziału hematologicznego. 

Jej zainteresowania zawodowe od samego początku koncentrują się na leczeniu nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego. Stale uczestniczy w wielu krajowych i  zagranicznych szkoleniach a także jest pełnomocnikiem do spraw badań klinicznych w zakresie hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 

Specjalizacje i umiejętności

  • specjalista hematolog
  • specjalista transplantolog kliniczny
  • specjalista chorób wewnętrznych

Zakres działalności

  • kompleksowa diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, nowotwory mieloproliferacyjne)
  • kompleksowa diagnostyka i leczenie niedokrwistości, małopłytkowości, leukopenii, nadkrwistości, nadpłytkowości, podwyższonej leukocytozy, nieprawidłowości w wynikach morfologii
  • kompleksowa diagnostyka i leczenie powiększonych węzłów chłonnych 
  • kompleksowa diagnostyka i leczenie powiększonej śledziony
  • zaburzenia hematologiczne w ciąży
  • diagnostyka zaburzeń krzepnięcia

Towarzystwa naukowe

  • Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Opinie o nas