Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób serca. Kardiologia interwencyjna - koronarografie oraz angioplastyki wieńcowe.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem w 2000 roku; w 2002 roku ukończył studia podyplomowe, uzyskując tytuł menadżera ochrony zdrowia. W latach 2001-2014 zatrudniony w Klinice Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.  W 2007 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2012 tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii.  W 2013 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej z wyróżnieniem pt. ”Rotablacja tętnic wieńcowych u pacjentów po nieskutecznej klasycznej angioplastyce - obserwacja wewnątrzszpitalna i sześciomiesięczna”. Stale podnosi umiejętności uczestnicząc w krajowych i zagranicznych kursach i szkoleniach. 

Aktualnie współpracuje z Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym przy ul. Fierdorfa we Wrocławiu oraz Szpitalem Scanmed w Kluczborku, gdzie wykonuje zabiegi kardiologii inwazyjnej.

W codziennej praktyce zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób serca; specjalizuje się w prowadzeniu pacjentów, wymagających procedur inwazyjnych (koronarografie, angioplastyki wieńcowe) oraz w opiece nad pacjentami po zabiegach rewaskularyzacji; w tym po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego (bypassy). 

Laureat konkursu Dolnośląski Hipokrates roku 2017, II miejsce w dziedzinie Kardiolog Roku.

Specjalizacje i umiejętności

 • specjalista chorób wewnętrznych
 • spacjalista kardiologii
 • specjalista kardiologii interwencyjnej 
 • ultrasonografia serca i tętnic dogłowowych

Zakres działalności

 • kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób serca ( konsultacje lekarskie, badanie EKG, testy wysiłkowe, badania holterowskie)
 • ultrasonografia serca i tętnic dogłowowych
 • kardiologia interwencyjna ( koronarografie, angioplastyki wieńcowe, badanie FFR i badanie IVUS)
 • kwalifikacje do uprawiania sportu
 • kwalifikacje do operacji chirurgicznych
 • opieka nad kobietami w ciąży z problemami kardiologicznymi

Towarzystwa Naukowe 

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK)
 • Towarzystwo Internistów Polskich (TIP)
 • Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
 • Asocjacja Intensywnej Terapii Kariologicznej PTK

Opinie o nas