Serdecznie zapraszam do diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.

Wieloletnia praca w renomowanych ośrodkach kardiologicznych a także stałe wykonywanie procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej daje mi możliwość kompleksowej opieki nad pacjentami z chorobami serca i układu krążenia.

Wprowadzenie

Choroby układu krążenia są istotnym problemem społecznym w Polsce; wciąż stanowią główną przyczynę zgonów, stąd tak ważne jest podjęcie odpowiednich  działań profilaktycznych, jak i właściwego leczenia w celu uniknięcia zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu, które w istotny sposób obniżają jakość życia.

Zgłoś się na konsultację kardiologiczną jeżeli występują: 

 • bóle w klatce piersiowej
 • duszności
 • kołatania serca
 • pojawiła się gorsza tolerancja wysiłku fizycznego
 • zawroty głowy
 • omdlenia
 • utraty przytomności
 • nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego
 • podwyższony poziom cholesterolu lub trójglicerydów

Konsultacja kardiologiczna wskazana jest również u osób:

 • u których w rodzinie występują choroby serca lub zaburzenia lipidowe
 • planujących podjęcie większych wysiłków fizycznych
 • uprawiających sport, zarówno rekreacyjny, jak i wyczynowy
 • stosujących chemioterapię ze względu na kardiotoksyczność leków
 • przed planowanym leczeniem operacyjnym
 • ze współistniejącą cukrzycą
 • po 40 roku życia jako badanie profilaktyczne
 • u pacjentów z niewydolnością nerek lub dializowanych
 • z nadwagą lub otyłością
 • u osób z siedzącym trybem pracy
 • u osób przewlekle narażonych na stres

Jak przygotować się do wizyty? Przed planowaną wizytą kardiologiczną przygotuj: 

 1. dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala, karty konsultacyjne, zapisy ekg) 
 2. płytę CD z zapisem badania lub zabiegu w Pracownii Hemodynamicznej (koronarografia, angioplastyka wieńcowa)
 3. wyniki badań laboratoryjnych
 4. wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego
 5. informacje o przyjmowanych lekach

Choroby układu krążenia

Nadciśnienie tętnicze jest aktualnie jednym z najczęstszych i najpoważniejszych problemów zdrowotnych w społeczeństwie; dotyczy około 10 mln Polaków. Około  30 % pacjentów przez lata funkcjonuje z podwyższonym ciśnienie tętniczym, nie wiedząc o swojej chorobie, stąd tak ważne jest profilaktyczne kontrolowanie ciśnienia krwi. Stałe lub okresowo podwyższone wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego powyżej 140/90 mmHg powinno skłaniać do poszerzenia diagnostyki w kierunku chorób układu krążenia. 

Nadciśnienie tętnicze jest aktualnie jednym z najczęstszych i najpoważniejszych problemów zdrowotnych w społeczeństwie; dotyczy około 10 mln Polaków. Około  30 % pacjentów przez lata funkcjonuje z podwyższonym ciśnienie tętniczym, nie wiedząc o swojej chorobie, stąd tak ważne jest profilaktyczne kontrolowanie ciśnienia krwi. Stałe lub okresowo podwyższone wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego powyżej 140/90 mmHg powinno skłaniać do poszerzenia diagnostyki w kierunku chorób układu krążenia. 

Do typowych objawów nadciśnienia tętniczego należą: bóle głowy, nietolerancja wysiłku fizycznego, duszność oraz bóle w klatce piersiowej; nadciśnienie może też w początkowym okresie przebiegać bezobjawowo. Nieleczone jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, udarów mózgu oraz niewydolności serca; może też prowadzić do migotania przedsionków oraz przerostu lewej komory serca.

Przyczyny nadciśnienia tętniczego są różne, a wśród czynników predysponujących wymienia się: otyłość, palenie tytoniu, siedzący tryb życia oraz spożywanie nadmiernych ilości soli kuchennej i alkoholu.

Leczenie nadciśnienia tętniczego obok farmakoterapii wymaga zmiany stylu życia, a zwłaszcza redukcję masy ciała.

Często zadawane pytania przez pacjentów: 

 1. Czy brak objawów jest równoznaczny z brakiem nadciśnienie tętniczego?
  Nie, u wielu osób nadciśnienie rozwija się i przebiega bezobjawowo.
 2. Czy raz dobrane leczenie wymaga kontroli i modyfikacji leczenia?
  Tak, wskazane jest systematyczne kontrolowanie wartości ciśnienia tętniczego i niekiedy modyfikacja leczenia jest konieczna. 
 3. Które ciśnienie: skurczowe czy rozkurczowe jest ważniejsze?
  Obie wartości są istotne klinicznie.
 4. Czy pacjent z nadciśnieniem tętniczym może uprawiać sport?
  Tak. W przypadku prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego nie ma przeciwwskazań do rekreacyjnego uprawiania sportu. 
 5. Czy na nadciśnienie tętnicze chorują głównie osoby po 40-50 roku życia?
  Nie. Również osoby młodsze są zagrożone wystąpieniem tego schorzenia.

Choroba niedokrwienna serca to złożony zespół chorobowy charakteryzujący się niedostatecznym ukrwieniem i niedostatecznym zaopatrzeniem serca w tlen spowodowanym istotnym zwężeniem lub zamknięciem tętnic wieńcowych. Choroba niedokrwienna serca dotyka około 15 % kobiet i 20% mężczyzn po 65 roku życia, ale w ostatnich latach obserwuje się zarówno w Polsce jak i na świecie wzrost zachorowań również wśród ludzi młodszych. Najbardziej zagrożeni rozwojem choroby wieńcowej są mężczyźni po czterdziestce i kobiety po menopauzie.

Choroba niedokrwienna serca dotyka około 15 % kobiet i 20% mężczyzn po 65 roku życia, ale w ostatnich latach obserwuje się zarówno w Polsce jak i na świecie wzrost zachorowań również wśród ludzi młodszych. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca tętnic wieńcowych, która powoduje stopniowe zwężanie się  tętnic wieńcowych, co w konsekwencji prowadzi do występowania dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, najczęściej manifestowanych podczas wysiłku fizycznego. 

Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca tętnic wieńcowych, która powoduje stopniowe zwężanie siętętnic wieńcowych, co w konsekwencji prowadzi do występowania dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, najczęściej manifestowanych podczas wysiłku fizycznego. W przypadku gwałtownego zamknięcia światła tętnicy wieńcowej dochodzi do ostrego zespołu wieńcowego powszechnie nazywanym zawałem mięśnia serca. W celu prewencji ostrego zespołu wieńcowego, istotne jest aktywne poszukiwanie choroby niedokrwiennej serca u pacjentów bezobjawowych min. poprzez wykonywanie testów wysiłkowych.

Leczenie choroby niedokrwiennej serca polega na zwalczaniu czynników ryzyka, farmakoterapii oraz leczeniu inwazyjnym (koronarografie, angioplastyki wieńcowe), czyli mechanicznym poszerzaniu tętnic wieńcowych oraz implantowaniu stentów w celu przywrócenia prawidłowego przepływu krwi.  

Często zadawane pytania: 

 1. Czy brak objawów dławicowych wyklucza obecność choroby niedokrwiennej serca?
  Nie. U wielu pacjentów nawet zaawansowana choroba niedokrwienna serca może przebiegać bezobjawowo.
 2. Czy chorobę niedokrwienną serca należy leczyć do końca życia?
  Tak. Leki należy przyjmować bezterminowo. 
 3. Czy u pacjenta z implantowanym stentem występują jakieś szczególne zalecenia i ograniczenia ?
  Jest to sprawa indywidualna, jadnak zdecydowana większość  pacjentów prowadzi normalne życie zawodowe, nie ma przeciwwskazań do np. lotów samolotem, czy wykonywania badań rezonansu magnetycznego. 

Niewydolność serca to ciężka choroba o wieloczynnikowej etiologii. W ostatnich dekadach obserwuje się dwukrotny wzrost liczby zachorowań na niewydolność serca, stąd stała się ona problemem społecznym. Jest to stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Wśród przyczyn niewydolności serca należy wymienić: zawał serca, nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie. 

Niewydolność serca to ciężka choroba o wieloczynnikowej etiologii. W ostatnich dekadach obserwuje się dwukrotny wzrost liczby zachorowań na niewydolność serca, stąd stała się ona problemem społecznym. Jest to stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Wśród przyczyn niewydolności serca należy wymienić: zawał sercanadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie

Objawy niewydolności serca to między innymi duszność, łatwa męczliwość oraz kaszel. Spośród mniej charakterystycznych objawów należy wymienić: zawroty głowysplątanie, zimne dłonie i stopy.

Ze względu na różne przyczyny niewydolności serca postępowanie diagnostyczne i lecznicze powinno być zawsze zindywidualizowane. Nieleczona niewydolność serca prowadzi w szybkim tempie do pogorszenia jakości życia.

Leczenie niewydolności serca polega na ograniczeniu podaży płynów, zaprzestaniu palenia tytoniu, regularnej aktywności fizycznej oraz odpowiednio dobranej farmakoterapii. Niekiedy konieczne jest leczenie inwazyjne choroby wieńcowej,  implantowanie urządzeń stymulujących serce, a w skrajnych przypadkach leczenie kardiochirurgiczne z transplantacją serca włącznie. 

Często zadawane pytania:

 1. Czy niewystępowanie duszności wyklucza obecność niewydolności serca?
  Nie. Jest to bardzo częsty objaw, ale niewystępowanie duszności nie jest dowodem na brak tego schorzenia.
 2. Czy pacjent z niewydolnością serca wymaga częstych wizyt lekarskich. 
  Tak. Jest to grupa pacjentów, która odnosi największą korzyść z regularnych kontroli lekarskich.
 3. Czy niewydolność serca to choroba osób starszych?
  Nie. Również osoby  młodsze mogą zachorować. Z tego powodu istotne jest zgłaszanie lekarzowi objawów mogących sugerować niewydolność serca oraz skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego. 
 4. Czy styl życia pacjentów z niewydolnością serca ma istotne znaczenie?
  Tak. Styl życia ma zasadnicze znaczenie w procesie leczenia niewydolności serca. Samo przyjmowanie leków, bez stosowania się do zaleceń lekarskich dotyczących zwłaszcza diety nie wystarczy.

Migotanie przedsionków należy do najczęstszych zaburzeń rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca, któremu może towarzyszyć szybka akcja komór. Migotanie przedsionków może być napadowe lub występować w postaci utrwalonej. Wśród czynników predysponujących do niewydolność serca u osób starszych są wady zastawkowe a u osób młodszych nadciśnienie tętnicze. Do wystąpienie migotania przedsionków predysponuje także nadczynność tarczycy  oraz zaburzenia elektrolitowe. 

Migotanie przedsionków należy do najczęstszych zaburzeń rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca, któremu może towarzyszyć szybka akcja komór. Migotanie przedsionków może być napadowe lub występować w postaci utrwalonej. Wsród czynników predysponujących do niewydolność serca u osób starszych są wady zastawkowe a u osób młodszych nadciśnienie tętnicze. Do wystąpienie migotania przedsionków predysponuje także nadczynność tarczycy  oraz zaburzenia elektrolitowe. 

Objawy migotania przedsionków to zwłaszcza odczuwane kołatania serca, dusznośćból w klatce piersiowej, też czy zawroty głowy.

Powikłaniem nieleczonego migotania przedsionków może być udar mózgu stąd kluczowe znaczenie ma wczesne rozpoznanie zaburzeń rytmu serca i wdrożenie odpowiedniego leczenia (w tym przeciwkrzepliwego), zwłaszcza u pacjentów bez objawów klinicznych.  Leczenie zaburzeń rytmu serca obejmuje  farmakoterapię oraz w wybranych przypadkach leczenie inwazyjne.

Często zadawane pytania:

 1. Czy u osób, które nie odczuwają arytmii na pewno nie występuje migotanie przedsionków?
  Nie. U wielu pacjentów bezobjawowych stwierdza się tę arytmię
 2. Czy jeśli pacjent z migotaniem przedsionków stosuje przewlekle kwas acetylosalicyloway (Acard/ Polocard) jest zabezpieczony przed powikłaniami zakrzepowo - zatorowymi migotania przedsionków?
  Nie. Takie leczenie nie jest wystarczające i konieczna jest zmiana terapii 
 3. Czy u każdego pacjenta z migotaniem przedsionków można przywrócić rytm zatokowy?
  Nie u każdego. Postępowanie jest zindywidualizowane i zależy od wielu czynników. 

Dyslipidemie, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej to powszechny problem społeczny obejmujący szerokie spektrum nieprawidłowości, charakteryzujących się nieprawidłowym stężeniem we krwi jednej lub więcej frakcji lipoprotein (cholesterolu, triglicerydów).W większości przypadków zaburzenia lipidowe nie dają żadnych objawów klinicznych, a mimo to stanowią jeden z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Stąd okresowa kontrola gospodarki lipidowej ma znaczenie w prewencji chorób układu krążenia. Podstawową  przyczyną podwyższonego stężenia lipidów w osoczu jest nieodpowiednia dieta, zbyt mała aktywność fizyczna oraz skłonności genetyczne.

Dyslipidemie, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej to powszechny problem społeczny obejmujący szerokie spektrum nieprawidłowości, charakteryzujących się nieprawidłowym stężeniem we krwi jednej lub więcej frakcji lipoprotein (cholesterolu, triglicerydów).

W większości przypadków zaburzenia lipidowe nie dają żadnych objawów klinicznych, a mimo to stanowią jeden z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Stąd okresowa kontrola gospodarki lipidowej ma znaczenie w prewencji chorób układu krążenia. Podstawową  przyczyną podwyższonego stężenia lipidów w osoczu jest nieodpowiednia dieta, zbyt mała aktywność fizyczna oraz skłonności genetyczne.

Leczenie  zaburzeń gospodarki lipidowej obejmuje edukację żywieniową, stosowanie aktywności fizycznej oraz farmakoterapię.

Często zadawane pytania:

 1. Czy tylko osoby otyłe narażone są na wystąpienie dyslipidemii?
  Nie. Prawidłowa masa ciała nie wyklucza współistnienia nawet poważnych zaburzeń lipidowych.
 2. Czy osoba stosująca zdrową, ubgotłuszczową dietę może być pewna prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. 
  Nie. U wielu osób postępowanie dietetyczne jest niewystarczające do uzyskania odpowiedniego profilu lipidowego.
 3. Czy leki stosowane w leczeniu dyslipidemii (statyny) są szkodliwe?
  Nie. To jedna z najlepiej przebadanych grup leków na świecie. Terapia nimi powoduje poprzez poprawę profilu lipidowego zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych oraz wydłużenie życia. 

Diagnostyka kardiologiczna

Elektrokardiografia serca (Ekg)

Elektrokardiografia serca (Ekg) - podstawowe, nieinwazyjne  badanie w kardiologii, monitorujące elektryczną czynność serca z elektrod umieszczonych na powierzchni ciała. 

Przed badaniem pacjent nie powinien spożywać alkoholu, kawy oraz palić papierosów. 

Wskazania:

 • badanie przesiewowe,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba niedokrwienna  serca,
 • cukrzyca,
 • zaburzenia rytmu serca
 • diagnostyka duszności i omdleń

Echokardiografia (Usg serca)

Echokardiografia (Usg serca) - nieinwazyjne badanie seca do oceny morfologii serca, wymiarów jam serca, funkcji zastawek oraz prędkości przepływów. 

Nie wymaga specjalnego przygotowania.

Wskazania:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba wieńcowa,
 • choroby zastawkowe,
 • diagnostyka duszności i omdleń,
 • u osób uprawiających sport,
 • cukrzyca

Ultrasonografia Dopplerowska tętnic dogłowowych

Ultrasonografia Dopplerowska (Badanie tętnic dogłowowych, szyjnych i kręgowych)  służy do oceny przepływów w tętnicach szyjnych i kręgowych, lokalizacji blaszek miażdżycowych. Nie wymaga specjalnego przygotowania.

Wskazania:

 • stan po udarze mózgu,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • miażdżyca, cukrzyca,
 • badania profilaktyczne. 

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy (próba wysiłkowa) - badanie wykonywane na bieżni ruchomej, które umożliwia ocenę pracy serca podczas wysiłku. 

Czas trwania badania to około 25 minut. Podczas badania pacjent ma monitorowane ciśnienie tętnicze oraz zapis EKG.

Badanie wymaga  przygotowania: do 2 godzin przed badaniem nie powinno się spożywać  posiłków, palić papierosów. Przewlekle stosowane leki powinny być zażyte bez zmian o stałych porach. U mężczyzn zaleca się ogolenie klatki piersiowej w przypadku zarostu.

Wskazania:

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowej,
 • ocena rezerwy wieńcowej przed planowanym podjęciem wysiłków fizycznych,
 • cukrzyca
 • diagnostyka duszności
 • badanie profilaktyczne
 • ocena rezerwy wieńcowej u pacjentów po zawale mięśnia serca i po przebytej angioplastyce wieńcowej

Holter EKG

Holter EKG -  to 24 lub 48 godzinna rejestracja zapisu elektrograficznego u pacjenta podczas zwykłej aktywności zawodowej. W wybranych przypadkach zapis może być wydłużony ponad 48 godzin. 

Wskazania:

 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • diagnostyka omdleń

Rejestrator EKG Istel HR-2000

Rejestrator EKG Istel HR-2000 - jest to badanie, które umożliwia wykrycie sygnału EKG poprzez przyłożenie urządzenia do klatki piersiowej; bezprzewodowa komunikacja Bluetooth; pacjent posiada niewielkie urządzenie przez kilka dni i w sytuacji wystąpienia arytmii przykłada do klatki piersiowej - bez konieczności zakładania elektrod na stałe.


Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy - 24 godzina rejestracja pomiarów ciśnienia tętniczego.

Wskazania:

 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego (m.in efekt białego fartucha) ocena skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego